ÖNSKAR KÖPA / SÄLJA


Finns det någon som vill minska på  sin bigård, så har föreningens medlemmar visat intresse för att köpa samhällen. Kontakta Mia Bruce på 040-5484464.

Vill ni tvätta ramar och smälta vax hos Bruce på Marbacka, men inte har möjlighet att föra era ramar dit ? Kontakta Bjarne på 0400-438888, och kom överens om eventuell hämtning. Obs. tvätt endast under vintern då bina inte flyger.

Böcker till salu

I samband med år 2015 nybörjarkurs införskaffade vi litteratur, varav en del ännu finns till försäljning. "Boken om biodling" samt "Bin till nytta och nöje" kan nu fås av alla intresserade.

Böckernas pris är 45€ var. Kontakta sekreteraren.

Kolla in denna kurs om biodling i Pargas!

21.04.2018 - 22.04.2018 

 

Gott Nytt År 2017

Hej bästa vänner och god fortsättning på det nya året.

Våren ser ut att vara händelserik, fastän alla detaljer inte ännu är helt fastslagna.

Först ut är i varje fall en honungshanteringskurs som Bjarne (Bruce) har lovat hålla på Marbacka i Liljendal (Lovisa). Jag antar att vi får veta allt om ympning, omröring, smältning, smaksättning osv. Nu får ju var och en dessutom också sälja större mängder honung (2500 kg, HBL 13.3.16) utan diverse myndighetstillstånd. Vi börjar vid 9-snåret med kaffe och smörgås, sedan tar vi mera kaffe med bulla vid lämpligt tillfälle, och avslutar med gemensam lunch på Kafe Lilja (varochen betalar för sig). Meddela mig senast torsdagen den 16 om ni kommer.

En nybörjarkurs är planerad att hållas på Överby vid Ring III också i februari, dagarna och detaljer dock ännu öppna. Den är önskad av utomstående, men jag antar att även övriga intresserade kan få komma med, så vet ni om någon, så be dem kontakta mig (j-f.selin@elisanet.fi).

Årsmötet hålls den 11 mars någonstans i Raseborgsregionen. Mera info kommer i god tid före det.

I april (?) ordnas en kurs om hur man brygger öl och vin på / med honung. Tid och plats ännu öppna, men i Helsingforstrakten.

 

Gott  Nytt År 2016

Årsmötet hålls söndagen den 20 mars klockan 10.30 - 15.00 i föreningshuset Thorstorp i Alberga, Gamla landsvägen 12, 02650 Esbo. Föredrag av Jouko Vesterien om drottningodling, servering. Alla välkomna. Se närmare om program och anmälningar under Verksamhetskalendern

 

Årsmötet 2015

Årsmötet hölls den 21.03.2015 i Botby Gård, Helsingfors, med början klockan 12. Innan de egentliga årsmötetsförhandlingarna hörde vi Tuula Lehtonen från förbundet berätta om pollineringstjänst, och möjligheterna att med biodling bekämpa gråmögel i främst jordgubbs- och hallonodlingar. Biodlarna kan på så sätt också få ersättningar, både i form av penningar och ökade honungsskördar.

De egentliga årsmötesförhandlingarna blev halvvägs avbrutna av kortslutningar och en liten brandunge i elskåpet, varpå hela byggnaden utrymdes. De viktigaste punkterna såsom personval och genomgång av räkenskaperna och bokslutet hann vi dock med. Föreningens finanser är i gott skick, och styrelsen fick förtroende. Mia Bruce önskade avgå efter ca 30 år i styrelsen, och Johan Gustafsson invaldes i stället för nästa period. J-F Selin återvaldes, även som sekreterare.

En nybörjarkurs hölls i Raseborgs MBI:s regi i Karis, med 12 intresserade deltagare, varav några redan anmält sig som nya medlemmar och är beredda att börja med biskötsel.

Vårens program hittar ni under "Verksamhetskalendern". God fortsättning på årret önskar styrelsen med sekreteraren.

 

GOTT NYTT ÅR 2015

År 2014 var ju ett rekordår beträffande honungsskörden trots rätt så omväxlande och "onormalt" väder. Året i år har ju börjat med varierande väder, korta köldknäppar, men vintern låter ännu vänta på sig.

På hösten 2014 hade vi en kurs om bekämpning av amerikansk yngelröta med gott deltagarantal, och många ställde också upp på julfesten på Bosgård i Borgå. I år hoppas vi igen kunna hålla en nybörjarkurs i biodling, denna gång i Karis tillsammans med Raseborgs medborgarinstitut. Jag säger hoppas, eftersom vi behöver vara tillräckligt många. Så alla ni, sprid budskapet - nya biodlare behövs, och intresse finns, bara informationen går fram. Se mera under verksamhetskalendern. Årsmötet hålls som vanligt i mars, information när plats och tid är fastslagna.

 

ÅRSMÖTET hölls den 15 mars på Emsalö med rekordantal, 29 medlemmar, närvarande.

Lotta Myllyharju tar nu över som ordförande, övriga ändringar i styrelsen ser ni i organisationsrutan. Ari Seppälä från Förbundet höll en uppskattad presentation över läget för amerikansk yngelröta och dess bekämpande i Finland. Med god skötsel kan alla minimera förekomsten och skadorna. Ytterligare belyste Ari åtgärder vid björnskador i bigårdarna. Inte alla björnar gör skada.

 

EN GOD FORTSÄTTNING PÅ ÅR 2014 TILL ER ALLA!

Vinter blir det knappast mera i år, återstår att hoppas på våren och sommaren. Året kommmer att bjuda på en rätt traditionell verksamhet, förutom att vi nu gör en utlandsresa till Sverige, för att träffa våra glada vänner biodlare från Tierp. Då de var här bestämde vi att när vi träffas igen skall det hållas en snapsvisetävling. Så alla med och gör fyndiga vistexter med (för oss) aktuellt innehåll. För övrigt hänvisas till meddelanden hem, både som e- och snigelpost, samt till verksamhetskalendern. Vi ses under året !

 

GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 2013 !

Nästa år skall den äntligen bli av ! Den kurs för nybörjare som vi så länge har planerat och väntat på. Esbo Arbis i Hagalund har lovat stå för arrangemanget, och dagar och tider är som följer:

Lördagen den   26.01.2013 klockan 10 – 15
Måndagen den 28.01.2013 klockan 18 – 20.15
Lördagen den   09.02.2013 klockan 10 – 15
Kursbok kommer att vara ”Bin till nytta och nöje” som kan införskaffas från föreningen à 35 €. Föreningen kommer också att hjälpa till med materialanskaffning och köp av samhällen så att alla kan komma igång.
Information om kursen kommer att ges via Esbo Arbis kursprogram, Ilmonet samt övriga media. Anmälningar börjar 11.12.2012. Viktigt är också, att ni alla sprider budskapet till alla dem i er omgivning som har visat intresse för biodling

Bästa medlemmar. Efter en regnig och blåsig sommar, som inte heller bjöd på många varma dagar, hoppas jag ändå att ni har fått honungen skördad och en stor del av höst- och vinterförberedelserna klara. Under skördefesten på Västankvarn den 28.7. framkastades tanken att vi skulle ordna ett lopptorg för biutrustning, litteratur mm. Datum slogs fast till den 6 oktober, då vi ännu kan vara i Bistugan innan kölden sätter in. Tag med er användbart men för er onödigt, eller alternativt goda fotografier. Vi skall också försöka få med ett föredrag om varroaresistens hos bin, om datum passar.

Julfesten hålls i år den 5.12 någonstans i Borgåtrakten.

I början av 2013 hopppas vi kunna hålla en nybörjarkurs (litet längre hunna får också komma med) i Esbo Arbis regi. Preliminärt datum vecka 7. Före det försöker vi ordna regionala träffar för intresserade på lämpliga ställen i västra- mellan-och östra Nyland, Sprid information till de i er bekantskapskrets som kunde vara intresserade, och meddela oss om intresse.

Och så vet ni ju alla om förbundets SML nya hemsidor med information om de evenemang de och andra föreningar ordnar. Kolla upp dem, bl.a Joensuu 17 - 18 nov., och vinterdagarna i januari i Lahtis.

 

ÅRSMÖTET 2012 hölls den 10 mars på Rastböle Gård, Nordsjö, Helsingfors. 13 medlemmar var närvarande. Ari Seppälä från SML berättade om de nya lagarna för hemförsäljning av livsmedelsprodukter som för närvarande är under beredning. De kommer att avsevärt underlätta för småproducenter av honung. Direktförsäljning från gården, och försäljning på torg och via närbutik kommer sammanlagt att kunna uppgå till 2000 kg utan andra krav på slung-, förpacknings- och försäljningsställen än att allmänt god hygien upprätthålls.

De till årsmötet hörande lagstadgade punkterna gicks snabbt igenom. Trots goda försök var ingen ny villig att ställa upp som ordförandekandidat, varför Marina (Mia) Bruce lovade att sköta uppgiften ytterligare ett år. Den övriga styrelsen omvaldes likaså.

Härnäst förbereder vi oss för Materialdagen på Marbacka med nytt datum den 21 april. Den 2ndra maj kommer en grupp amatörbiodlare från Tierp i Sverige på några dagars besök. Mia och Bjarne Bruce tar hand om dem och visar dem runt i södra Finland. Men den 4 maj planeras gemensamt program med dem i Västnyland med bastu, även rökbastu, på Torparrian i Tenala med kvällsvard. Kom med och få och dela av erfarenheter och knyt nya kontakter ! Programmet kommer att uppgraderas på Verksamhetskalendern. De svenska gästerna reser hem från Åbo lördagen den 5 maj.

Det finns hopp om en kurs i biodling ännu denna vår på svenska! Diskussioner pågår om ett veckoslut, fredag em till söndag, kanske i början av juni på Brusaby i Kimito. Bjarne Bruce funderar på en eventuell "uppsamlingsbuss" från deltagare från Östra Nyland med lämpligare avstickare på vägen för att ta med intresserade. SPRID INFORMATIONEN och kom själv med. Anmäl gärna förhandsintresse till Mia och Bjarne Bruce på bjarne.bruce@pp.inet.fi.

 

GOD FORTSÄTTNING PÅ 2012 !

Alla med på vårt årsmöte 10 april, på Rastböle Gård, Nordsjö, Helsingfors. Se närmare under kalendern.

 

EN FRIDFULL JUL 2011

och

EN GOD BÖRJAN PÅ ÅR 2012

tillönskas er alla !

Julfesten på Westerby Gård i Ingå lockade 20 medlemmar att njuta av bordets håvor i gott sällskap. Mia Bruce berättade om mötet i Björneborg, bl.a. att 5 föreningar i regionen slås ihop, och att arbete pågår för att få småskalig försäljning av honung smidigare genom att höja mängderna som tillåts med enklare kontrollförfaranden. Jarl Back berättade om hur informationsverksamhet i pensionärs- och Marthaföreningar och liknande tydligt har höjt efterfrågan på honung. Något att ta efter! Samtidigt meddelade Mia, att hon efter 20 års ordförandeskap ej mera står till förfogande för omval. De blir svårt att hitta en lika glad och inspirerande person, så kom alla med till årsmötet i mars för att rösta!

ALLA MEDLEMMAR ÖNSKAS EN GOD JUL 2011

Vår gemensamma julmiddag avnjuts i år på Westerby Gård i Ingå, se verksamhetskalendern. Alla med !

 

 EN GOD FORTSÄTTNING PÅ 2011

Vårt första möte kommer att hållas onsdagen den 9 februari kl. 18.00 på Kirkkonummen Mehiläistuote, Elintarvikekioski Mesikämmen, Evitskogsvägen 865 i Evitskog, Kyrkslätt. Janne Leimi berättar om verksamheten, och tillfälle ges till anskaffning av utrustning. Kaffe och hembakta bullar utlovas.

Årsmötet hålls lördagen den 19 mars på Lampetas Gästgiveri i Paipis, Paipisvägen 513. Alla med!
Mera om vårens program under verksamhetskalendern.

 

 

GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 2011 önskas alla medlemmar!

 

Vi hade tyvärr ingen gemensam julfest detta år, den planerade julresan till Lübeck gick i stöpet p.g.a. flygvärdinnornas strejk. Vi kan dock glädja oss över ett välbesökt och lyckat möte i Borgå den 20 oktober. Nu torde främsta sysselsättningen vara exercis med snöspaden!
Vi träffas i början av februari i Evitskog, därom mera i början av året.

 Medlemsbrev 2 / 2010

Medlemsbrevet skickas som tidigare per post till alla medlemmar under vecka 37. För att spara på kostnader, samt förbättra på aktuell information, är detta dock det sista brevet i denna form. Alla ombeds följa med våra hemsidor (Verksamhetskalendern) för att få färsk information. Endast de som inte har tilgång till internet, får fortfarande info per post två gånger om året. De som så önskar bör meddela härom till sekreteraren Johan-Fredrik Selin, Stormastvägen 15 D, 00980 Helsingfors. De som ytterligare vill ha kontakt per e-mail bör sända sin adress till j-f.selin@elisanet.fi.
 

 Stafettkarnevalen 2010

Den 21 och 22 maj var det igen dags för Stafettkarnevalen, denna gång i Alberga. Det var som alltid lika roligt att se alla ungdomar,deras entusiasm och deras fina dräkter. Humöret var på topp trots en otrolig värmebölja så honungsdrycken vi serverade hade strykande åtgång. Vi hade åtgång på 7200 muggar och ca 850 liter honungsdryck, som tog slut kl.15.00 på lördags eftermiddagen. De sista timmarna fick de tyvärr springa utan saft. Många passade på att fylla sina flaskor också för hemvägen så det sparade ju lite muggar! Vi deltar gärna i nästa år igen! Tack till alla hjälpare!

 Bästa biodlare. God fortsättning på 2010!

Årsmötet hölls lördagen den 20 mars 2010 på Västankvarn gård. Mia Bruce omvaldes till ordförande och Helmer Laurén till viceordförande. Börje Nyholm önskade avgå efter lång och trogen tjänst föreningen till fromma, och ny ledamot blev Ann-Christine Eriksson, som tidigare varit suppleant. Under styrelsemötet den 10.4.2010 valdes till ny kassör Ron Holst.
Vi tackar Börje för hans många insatser och välkomnar Anki och Ron till respektive förtroendeuppdrag.
Verksamhetsplanen för första hälften av året är färdig och införd. 
Checka hemsidorna, som vi strävar till att göra till ett aktivare forum för aktuella händelser och verksamhet än tidigare.
Meddela mig gärna er e-postadress, så kan jag skicka er info också direkt - om ni så vill. Har ni inte själv internet, så kanske någon granne eller god vän har, så att ni kan följa med hemsidorna.
Meddela mig också gärna om aktiviteter ni vill ha införda. Hur är det med en köp / sälj - spalt. Skriv mig på j-f-selin@elisanet.fi och säg vad ni har plus ert telefonnummer, så inför jag det.  
Sekreteraren

 

Finlands Biodlarförening r.f
100 år
15 november 2008

På Kungsvägens hotell i Esbo samlades 90 personer för en jubileumsmiddag i festsalen. Öppningstalet hölls av ordf. Marina Bruce och Kungsvägens Musikinstituts sexstett uppträdde med fin musik. Föreningen uppvaktades av olika organisationer och föreningar, dessutom utdelades diplom åt medlemmar som varit med i 30, 40, 50 och t.o.m 60 år i föreningen!

Holger Falck , ordf. för SLC, höll festtalet och konstaterade att man har många gemensamma intressen inom lantbruket och biodlingen.
Efter middagen leddes allsången av Gunnar Weckström och till sist togs det en svängom på dansgolvet.
 

?

Medlemmar som fått utmärkelser för mångårigt medlemskap, från vänster Börje Sonntag, Helmer Laurén, Stig Masalin, Kaj Kiljander skymd, Gunnar Weckström, Erik Söderholm, Lars Lindholm och Torsten Lindqvist. Sittande Maja Aminoff-Enkvist och Börje Nyholm.
Frånvarande var Gösta Willing, Ensio Lundell, Ralf Styrström och Clas Henriksson.

Historik

Jubileumshistoriken på 150 sidor med ett femtiotal bilder i svartvitt och färg har skrivits och redigerats av FBF`s mångåriga medlem Kaj Kiljender. Historiken är inbunden i hård pärm och fick ett gott mottagande på Jubileumsfesten där den delades ut åt alla. Historiken kan köpas på alla föreningens möten, priset är 10,- med författarens dedikation. Den går också att beställa via expeditionen


 

Årets biodlare 2008                  Marina och Bjarne Bruce

Liljendalsborna Marina och Bjarne Bruce utnämndes till Årets biodlare 2008 vid Finlands Biodlares Förbund:s  Vinterdagar i Vääksy. Diplomet Årets biodlare tilldelades Marina och Bjarne Bruce som en erkänsla för ett mångsidigt kunnande inom branschen samt ett positivt samarbete med både kunder och andra biodlare. Marina Bruce är sedan ett antal år tillbaka ordförande för vår förening. Till dags dato har Biodlarförbundet delat ut 24 diplom. Andra föreningsmedlemmar som utnämnts till Årets biodlare är Helmer Laurén (1982) och Camilla och Stefan Elf (2003).

Paret Bruce startade biodlingen  som en hobby vid sidan om heltidsarbetet med mjölkkorna. Under årens lopp upptog biodlingen alltmer deras tid och intresse. Under 1990-talet upphörde Marina och Bjarne arbetet med korna och ladugården byggdes om för att tjäna de flygande ”kreaturen”, honungsproduktionen och bivaxhanteringen. Paret har även under årens lopp blivit mer och mer marknadsorienterat, eftersom kundens behov bestämmer framgången även inom denna bransch.

Bjarne har hand om den praktiska skötseln av bina på gården Marbacka. Marina har ansvaret för centrifugering och annat arbete som hänger ihop med denna del av biodlingsverksamheten.

De flesta grannarna är sannolikt helt omedvetna om hur stor inverkan Marinas och Bjarnes bin har på de prunkande trädgårdarna – bina pollinerar ju fruktträd och bärbuskar och främjar därmed tillväxten i all stillhet.

”Vi vill allra helst åka tillsammans ut till kunderna för att marknadsföra våra honungsprodukter, eftersom det är så roligt. När vi är hemma är vi sysselsatta på varsitt håll och då hinner vi inte alls umgås med varandra. Ute bland kunderna får vi fina upplevelser tillsammans. Jag rekommenderar detta för alla par”, säger Marina Bruce med en glimt i ögat, medan hon berättar om biodlingsverksamheten på deras gård för andra biodlare under Vinterdagarna.

Förutom honung har Marina utvecklat intressanta och välsmakande honungsprodukter, såsom Honungs-Nässel-Mix. Hennes honung smaksatt med havtorn har exporterats ända till Amerika!

Marbacka Bigård Hunajatila
Marbackavägen 65, 07880 LILJENDAL
Bjarne Bruce puh/tel  0400 438 888  bjarne.bruce@pp.inet.fi
Mia Bruce puh/tel  040 548 4464 
www.marbacka.fi