Bistugan i Västankvarn

Bistugan byggdes och inreddes i Västankvarn gårds gamla ladugårdsbyggnad 1998 lagom till föreningens 90-års jubileum.

I Bistugan finns både mötesutrymmen och ett slungningsutrymme. Mötesutrymmet används av föreningen för att ordna möten, föreläsningar och kurser. Slungningsutrymmet är i första hand till för hobbybiodlare och nybörjare, som på så sätt inte behöver investera i slungningsutrustning utan kan komma till stugan för att avtäcka, slunga och sila sin honungsskörd. Bistugan är gogkänd som livsmedels utrymme och är därför lämplig att använda för medlemmar som inte har möjlighet att bygga sig ett eget slungnings- och burkningsutrymme.

Skördeseminarium på Bistugan

Sommarträff med aktuellt  program hålls enligt traditionen den sista lördagen i Juli på Bistugan.
Vi tar morgon kaffe med dopp och berättar aktuella saker som man bör veta. Sedan följer program med olika föreläsare,besök i bigården osv. Liten lunch till självkostnadspris brukar smaka efteråt. 
Samtidigt kan man samla åt sig olika reklamblad att ge åt sina honungskunder och köpa av föreningens lim-märken att sätta på brev eller burkar.  10 ark med sammanlagt 120 märken kostar 5,-. Dessutom kan man köpa föreningens 100 års historik och den fina Boken om biodling.